1 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Entreprenadtjänster

Små effektiva entreprenad/grävmaskiner

LG Entreprenad har har specialiserat sig på gräv och schaktentreprenader med små maskiner som är effektiva och skonsamma mot omgivningarna vid t.ex: dränering av husgrund.

Anläggning av enskilda avlopp

Vi gräver för och anlägger enskilda avlopp och är diplomerade för detta. Vi säljer också nödvändiga VA -produkter som markrör m.m. av hög kvalitet. Dessutom hjälper vi till med ansökningar och projektering. Kontakta oss så tar vi hand om totalentreprenaden.

Anläggning och underhåll av skogsbilväg eller traktorvägar, dikning

Vi har lång erfarenhet av anläggning och underhåll av skogsbilvägar och traktorvägar samt vägdikning.

Kabelförläggning

LG entreprenad har bred erfarenhet av all slags kabelförläggning av el, tele och optokabel.

Brunnar och material för rörläggning

LG Entreprenad har har även försäljning av brunnar och material för rörläggning, m.m.

Vi utför

  • Grävarbeten
  • Schakentreprenader
  • Avloppsanläggning
  • Dränering

Kontaktuppgifter

LG Entreprenad

Gamla vägen 27
686 97 Lysvik.

Tel: 070-3396442

wlogo1
wlogo2