1 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Pågående arbeten

Pågående arbeten nu är:

 • Fiber grävning/plöjning i Vitsand 4 mil.
 • Markjobbet på ett nytt Preem i Uppsala
 • Stubbklippning, avtäckning på Vafab Västerås
 • Diverse småjobb åt privatpersoner, Fryksdalen

Vi utför

 • Grävarbeten
 • Schakentreprenader
 • Avloppsanläggning
 • Dränering

Kontaktuppgifter

LG Entreprenad

Gamla vägen 27
686 97 Lysvik.

Tel: 070-3396442

wlogo1
wlogo2